Llŷr James

Rydym yn cynnig amrediad llawn o wasanaethau cyfrifo ac archwilio i gwmnïau bach a mawr ac i fasnachwyr unigol.

Rydym yn broffesiynol ac yn ddwyieithog gyda'n ffocws ar y cleient. Byddwn yn dod i'ch adnabod chi a byddwn bob amser yn dychwelyd galwadau ffôn yr un diwrnod ac yn ateb cwestiynau yn brydlon.

Mae ein perthynas gyda chleientiaid yn holl bwysig i ni - yn ogystal a Llŷr bydd o leiaf dau arall yn y cwmni sydd yn gyfarwydd â phob agwedd o ofynion pob cleient.

Byddwn yn anelu i symleiddio cymhlethdodau cyfrifo i'n cleientiaid

Ein Derbynfa / Our Reception

Gwasanaethau

 • Paratoi Cyfrifon
 • Archwilio o gyfrifon
 • Gwaith Cydymffurffio a Threth
 • Ffurflenni Hunan-Asesu treth
 • Cynllunio Treth
 • Cyngor ar Sustemau Cyfrifo
 • Gwybodaeth Rheoli
 • Blaenamcanu Llif Arian

Ein Swyddfa / Our Office

Llŷr James

We offer a full-range of accountancy and auditing services to large and small companies and sole traders.

We are professional, bilingual and client focussed.

We always aim to smooth out the complications of accounting for our clients. We get to know you and always return phone calls the same day, queries answered promptly.

Our relationship with clients is of prime importance - Apart from Llŷr there will be at least two others in the firm familiar with every aspect of each client's requirements.

Services

 • Accounts Preparation
 • Audit of accounts
 • Tax Compliance Work
 • Self Assessment Tax Returns
 • Tax Planning
 • Advice on Accountancy Systems
 • Management Information
 • Cash Flow Projections