Bydd angen ichi roi gwybod inni ymlaen llaw os fyddwch yn bwriadu dod i’r swyddfa naill ai i arwyddo dogfennau neu ddarparu cofnodion er mwyn inni wneud y paratoadau diogelwch priodol.    

Rydym ar gael ar y ffon neu drwy e-bost.

01267 237754

post@llyrjames.co.uk

07970 817774 

 

  Yma yn Llyr James, er mwyn i bawb gadw mor iach a diogel a phosib, rydym yn dilyn canllawiau’r arbenigwyr sy’n gweithredu ar ran y Llywodraeth. Mae eu hawgrymiadau yn ogystal a manylion y  cymorth sy’n cael ei gynnig - sy'n gallu newid o ddydd i ddydd - ar gael ar y gwefannau canlynol.

 

 https://www.fsb.org.uk/campaign/covid19.html

 https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response

 https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice

 https://www.gov.uk/universal-credit/eligibility

 

Gwasanaethau

Rydym yn cynnig amrediad llawn o wasanaethau cyfrifo ac archwilio i gwmnïau bach a mawr ac i fasnachwyr unigol.

Rydym yn broffesiynol ac yn ddwyieithog gyda'n ffocws ar y cleient. Byddwn yn dod i'ch adnabod chi a byddwn bob amser yn dychwelyd galwadau ffôn yr un diwrnod ac yn ateb cwestiynau yn brydlon.

Mae ein perthynas gyda chleientiaid yn holl bwysig i ni - a bydd o leiaf dau yn y practis sydd yn gyfarwydd â phob agwedd o ofynion pob cleient. Byddwn yn anelu i symleiddio cymhlethdodau cyfrifo i'n cleientiaid.

  • Paratoi Cyfrifon
  • Archwilio Cyfrifon
  • Gwaith Cydymffurffio a Threth
  • Ffurflenni Treth Hunan-Asesiad – Unigolion a Chwmniau
  • Cynllunio Treth
  • Cyngor ar Systemau Cyfrifo
  • Gwybodaeth Rheoli
  • Blaenamcanu Llif Arian
  • Cymorth llawn a chyngor am y broses o dreth digidol
  • Credyd treth