Gwasanaethau

Rydym yn cynnig amrediad llawn o wasanaethau cyfrifo ac archwilio i gwmnïau bach a mawr ac i fasnachwyr unigol.

Rydym yn broffesiynol ac yn ddwyieithog gyda'n ffocws ar y cleient. Byddwn yn dod i'ch adnabod chi a byddwn bob amser yn dychwelyd galwadau ffôn yr un diwrnod ac yn ateb cwestiynau yn brydlon.

Mae ein perthynas gyda chleientiaid yn holl bwysig i ni - a bydd o leiaf dau yn y practis sydd yn gyfarwydd â phob agwedd o ofynion pob cleient. Byddwn yn anelu i symleiddio cymhlethdodau cyfrifo i'n cleientiaid.

  • Paratoi Cyfrifon
  • Archwilio Cyfrifon
  • Gwaith Cydymffurffio a Threth
  • Ffurflenni Treth Hunan-Asesiad – Unigolion a Chwmniau
  • Cynllunio Treth
  • Cyngor ar Systemau Cyfrifo
  • Gwybodaeth Rheoli
  • Blaenamcanu Llif Arian
  • Cymorth llawn a chyngor am y broses o dreth digidol
  • Credyd treth

App Cyfrifo a Threth am ddim gan gyfrifwyr Llŷr James

Llŷr James yw un o’r cyfrifwyr cyntaf yng Nghymru i lawnsio App am ddim.  Gallwch lawrlwytho yr app yma am ddim i’ch iPhone, iPad neu declyn Android.  Mae’n llawn o elfennau amrywiol defnyddiol sydd ar gael i chi am ddim, unrhywle lle fydd gennych fynediad i’r wê. 

Lawrlwythwch App Llŷr James

Am ddim o’r App Store neu Google Play

Google-App-Icon.jpg

Beth fydd App Cyfrifwyr Llŷr James yn ei gynnig i chi?

Mae’r App wedi cael ei ddylunio’n ofalus mewn ymateb i’r cynnydd yn nefnydd ffonau symudol a thecylynau tabled gan ein cleientiaid.  Roedden ni eisiau datblygu ffordd i gadw mewn cysylltiad gyda chi gyda’r newyddion a’r cyngor diweddaraf gan Llŷr James, yn ogystal â chynnig data cyfrifo hanfodol, a hynny ar flaen eich bysedd.

Bydd yr App yn eich galluogi chi i gyfrifo treth ar rai gerbydau cwmni, gwirio faint o dreth fyddwch chi’n ei dalu neu weld sut allwch chi godi eich elw fel busnes.

Bydd modd edrych trwy dablau treth, gan roi’r graddau treth diweddaraf bob awr o’r dydd - pryd bynnag fydd eu hangen.

Peidiwch byth â cholli derbyneb eto - defnyddiwch ein Rheolwr Derbynebiau

Cadwch drywydd o’ch derbynebau a threuliau trwy dynnu llun o unrhyw dderbyneb a’i arbed i’r App.  Gallwch ychwanegu unrhyw wybodaeth ychwanegol pan fyddwch eisiau, a gallwch rannu’r derbynebion fesul dyddiad, categori neu faint.  Gall fod o gymorth i gadw trefn ar eich costau mewn ffordd syml a galluogi ni i ryngweithio gyda chi’n ddigidol.

Cofnodwch eich treuliau teithio gyda’n teclyn GPS

Pan ddaw i gofnodi milltiroedd, hanner y frwydr yw cadw manylion cywir am bob siwrne. Gan ddefnyddio y GPS yn rhan o’r app, bydd yn cadw cofnod o’ch milltiroedd yn awtomatig, gan fod o gymorth i gofnodi pob trip.  Mae modd wedyn cael gwybodaeth pob trip, ychwanegu manylion a’u hebostio yn hollol rhwydd.

Pam wnaethon ni ddatblygu ein App ein hunan?

Hoffwn gredu ein bod yn gyfrifwyr blaengar, sydd yn rhoi symorth i fusnesau ac unigolion ar draws Cymru i fod yn fwy llwyddiannus a llewyrchus.  Mae’r App yma yn rhoi cynnwys gwych i chi ac mae’n ei wneud yn ffordd arbennig i ni gadw mewn cysylltiad gyda chi. Gobeithio y gwnewch ei fwynhau a cofiwch roi eich sylwadau i ni amdano!