Dod I'n Gweld

Cerdded

Lleolir Heol y Bont y tu ôl ac i'r dde i adeilad y Llys yn y brif sgwâr. Ewch ato drwy sgwâr Nott rhwng y castell a thafarn yr Angel Vaults.

Mewn Car

Parciwch yn unrhyw un o'r meysydd parcio canolog ac ewch tuag at adeilad y Llys. Dilynwch y cyfarwyddiadau cerdded, neu parciwch ym maes parcio'r Cei. Croeswch yr heol i ochr arall y cylchdro, cerddwch i fyny'r rhiw ar y  dde a throwch i'r chwith i gyrraedd Stryd y Bont.