Telerau ac Amodau

Tra bod pob gofal wedi ei gymryd i grynhoi’r wybodaeth am y wefan hon, yn cynnwys dyfyniad o ffynonellau eraill, nid ydym yn gwarantu ei chywirdeb a’i chyflawnrwydd. Ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw weithred o ganlyniad o’r wybodaeth a ddangosir. Cysylltwch â ni’n uniongyrchol i gadarnhau ac i gael gwybodaeth gyfoes. Gallwch gysylltu â ni drwy ffon ar 01267 237754 neu e-bost post@llyrjames.co.uk